Information om däck

Allt du behöver veta om däck från A till Ö:

Året runt-däck

Året runt-däck är en kompromiss mellan ett däck utvecklat för användning på torra och våta vägar under sommaren och ett däck som utvecklats för användning under vinterförhållanden. Den typ av gummi och slitbanemönster som är bäst lämpad för användning under sommarförhållanden kan inte, av tekniska skäl, ge bra prestanda på snö och is. Året runt-däck är en kompromiss, och är varken ett utmärkt sommardäck eller ett utmärkt vinterdäck. Året runt-däck har också markerats för lera och snö precis som vinterdäck, men de har sällan markerats med en snöflinga. På grund av kompromissen i form av prestanda under sommaren är vinterprestandan oftast sämre än på ett vinterdäck.

Asymmetriskt däckmönster

Ett asymmetriskt däck är ett däck med ett slitbanemönster som inte är symmetriskt längs med däcket eller ett däck som inte är symmetriskt i förhållande till sin centrala linje. Däcket har därför en markant inre och yttre kant. Asymmetriska däck kan monteras på fordonets båda sidor. Eftersom slitbanemönstret på många vanliga däck inte är symmetriskt när det gäller utformning eller mönsterbuller, är det viktigt att följa korrekt metod vid montering av däck.

Avmontering av däck

Däcken kan bytas ut av flera anledningar, bland annat på grund av att slitbanan slits ner till minsta tillåtna djup, skador eller andra fel (punktering, revor, bulor, för lågt tryck, för hög last osv). Däcken måste därför kontrolleras rutinmässigt. Som konsument bör man vara uppmärksam på däckens visuella skick samt även vara uppmärksam på eventuella förändringar i dynamisk prestanda, såsom ökad tryckförlust, oljud eller vibrationer. Sådana förändringar kan vara ett tecken på att däcken måste bytas ut omedelbart.
Man bör montera samma typ av däck från samma tillverkare och med samma slitbanemönster på alla fyra hjulen eftersom detta ger bättre prestanda och bromsverkan i alla typer av situationer.

Avtryck (slitbanans yta)

Avtrycket eller slitbanans yta är den del av däcket som kommer i kontakt med vägen. Den är förvulkad och appliceras sedan på däcket med hjälp av självhäftande gummi. Bromskraften och dragkraften överförs från fordonet till vägen genom däckavtrycket.

Däckets slitbanekomponenter (slitbaneblock, ribbor och spår) finns på däckavtrycket, och slitbanans block betecknas som den positiva delen, och slitbanans spår som den negativa delen. Avtrycken skiljer sig mycket från varandra beroende på hur däcket är avsett att användas (off-road-däck, däck för normal väg, road racing-däck). Det finns också vissa skillnader mellan sommar- och vinterdäck. Enligt tysk lagstiftning (trafikverkets förordning eller StVO) är det endast däck med slitbana på avtrycket som får köras på allmänna vägar.

Balansering

Vid höga hastigheter genererar däck en enorm centrifugalkraft. Även små oegentligheter på bara några gram i däcket multipliceras flerfaldigt i storlek. En sådan obalans påverkar däck och fjädring. Denna oregelbundenhet i vikten kan testas och identifieras hos däckåterförsäljaren och balanseras genom att lägga till små motvikter. Varje gång ett däck monteras på ett hjul, bör det balanseras.

Bromssträcka

Det avstånd som krävs för att bromsa beror på fordonets hastighet, vägbanans skick samt däckens skick – i synnerhet slitbanan. Kontrollera regelbundet däckets mönsterdjup och byt ut dina däck när de slitits ner till däckslitageindikatorerna längst ner i slitbanans spår.

Camber

Syftet med camber är att minska friktionen vid kurvtagning. Camber mäts när hjulen står på ett plant underlag. Skillnaden från vertikalt (däckens lutning inåt eller utåt) benämns sedan antingen positiv eller negativ camber.

Däckens konstruktion

Ett modernt däck består av:
Slitbane/bandsammansättning, bestående av:
1) slitbanan – säkerställer hög körsträcka, bra grepp och vattenavvisning
2) Fogfria lockskikt – möjliggör höga hastigheter
3) Bandskikt med stålband – optimerar riktningsstabilitet och rullmotstånd
Stommens komponenter:
4 Textilbandslager – kontrollerar inre tryck och upprätthåller däckets form
5) Inre liner – gör däcket lufttät
6) Sidovägg – skyddar mot yttre skador
7) Förstärkt däckfot – förbättrar riktningsstabilitet och exakt respons vid manövrering
8) Däckfot, apex – förbättrar riktningsstabilitet, styrningsprestanda och komfortnivå
9) Däckfotskärna – säkerställer att däcket sitter fast på fälgen

Däckens livslängd

Ett däcks livslängd beror på förvaring, rotation och driftförhållanden. Eftersom driftförhållanden varierar kraftigt, är det omöjligt att förutsäga ett däcks livslängd. De flesta däckföretag använder ett gemensamt kodningssystem för att ange när ett däck tillverkades. Denna kod hittar du däckets sida. På däck som tillverkas efter 1999, anger de 4 sista siffrorna tillverkningsdatum: de 2 första siffrorna anger vecka då däcket tillverkades, och de 2 sista siffrorna anger året. Till exempel däck märkta med 2214 tillverkade den 22:a veckan år 2014. Alla däck (inklusive reservdäck) som tillverkades för mer än tio år sedan skall bytas ut, även om det ser ut att vara användbara och om slitbanan inte nått minsta mönsterdjup. Detsamma gäller för reservdäck.

Däckens märkning

Däckkodernas betydelse:
1) 255/50 R20 V
255: Nominal sektion med bredd i mm
50: Nominella höjd-breddförhållandet (däckets höjd är 50 % av däckets bredd) R: Symbol för radialdäck
20: Fälgens diameterkod (i tum)
109: Belastningsindex "109" = max-last för detta däck är 1 030 kg
V: Hastighetssymbol, anger max-hastighet V = 240 km/h. Ytterligare information kan läggas till efter storleksmärkning: ”FÖRSTÄRKT" eller "EXTRALAST (XL)" för förstärkta däck, "M+S" för vinterdäck. Den alpina symbolen anger vinterdäck enligt UNECE:s föreskrifter (gäller i EU och vissa andra länder) och däckföreskrifter i USA och Kanada.
2) Slanglösa: Slanglösa (Däck av SLANGTYP skall monteras med slangar).
3) M+S: "Snödäck" innebär ett däck vars slitbanemönster, gummiblandning eller struktur är främst utformad för att även under snöförhållanden uppnå en prestanda som är bättre än ett vanligt däck när det gäller grepp och förmågan att påverka eller bibehålla fordonets rörelse. 
4) 224253: Godkännandenummer enligt gällande ECE-föreskrifter.
5) 1414: Produktionskod ("14" betyder 14:e veckan, "14" betyder 2014).
6) TWI: TWI = Tread Wear Indicator (däckslitageindikatorer). Ribbor placerade i de huvudsakliga längsgående spåren med jämna mellanrum runt hela däcket som hamnar på samma nivå som slitbanemönstret när kvarvarande mönsterdjup är 1,6 mm.
7) E4: Markering enligt gällande UN/ECE-föreskrifter. Siffran efter E i cirkeln anger godkännandelandet; E4 (4 = Nederländerna).

 

E4-symbolen finns på däcket andra sida och är således inte synlig här.

Däckfot

Däckfot är den del som sitter mot fälgen. I centrum av däckfoten sitter kärnan, som består av ett stort antal ståltrådar inbäddade i gummi. Detta ger en säker och fast placering av däcket på fälgen.

Däckinpassning

Det rekommenderas att alla 4 däcken är av samma storlek, konstruktion och hastighetsklass. Om däck med olika hastighetsklass monteras på ett fordon, kommer fordonets hastighetskapacitet att begränsas till det däck med lägst hastighetsklass. Du bör montera däcken med lägre hastighetsklass på framaxeln. Detta bör göras för att förhindra eventuell överstyrning. Fordonshanteringen kan också påverkas.

Blandad däckinpassning

När ett fordon har olika däckdimensioner monterade på främre och bakre axlarna, sägs det ha en blandad däckinpassning. Många kraftfulla bilmodeller är idag fabriksutrustade med blandad däckinpassning. Förutom den sportiga estetiken den ger, ökar också blandad däckstorlek körsäkerheten. Bakhjulsdrift ger ett bättre grepp med ett bredare avtryck, och mindre framdäck hjälper till att hålla bilen säkert på rätt spår (ju smalare däck, desto lättare styrning). En nackdel med denna konfiguration är dock att däck inte kan roteras per axel vid byte av däck enligt säsong (vilket skulle vara fördelaktigt för enhetligt slitbaneslitage).

Däckrengöring

Däck bör rengöras då och då, och detta är särskilt viktigt före montering när du växlar mellan sommar- och vinterdäck.
Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller oljor, eftersom de kan skada gummit! Du skall helst använda rent vatten med tvål eller tvättmedel.
När du rengör din bil med tryckrengörare, iaktta följande:
Rengör aldrig däcken med jet-munstycken med rund topp!
Håll ett minsta avstånd på 20 cm vid rengöring av däck med ett jet-munstycke med platt topp eller smutsfräs!

Däckskydd

Däck kan skadas utan att föraren är medveten om det. Om du upptäcker eller misstänker en skada bör du genast låta en däckfirma kontrollera däcket. Om du måste köra över ett hinder, närma dig det långsamt och så vinkelrätt som möjligt. Kontrollera dina däck ofta på yttre skador, som till exempel revor, sprickor eller bulor.

Däckslitageindikatorer (TWI - Tread Wear Indicator)

Dessa indikatorer är stående staplar placerade i de längsgående spåren med jämna mellanrum runt hela däcket. Om slitbanemönstret slits upp till 3 mm för sommardäck och 4 mm för vinterdäck, hamnar däckslitageindikatorerna på samma nivå som slitbanemönstret. Däckslitageindikatorerna placeras också på 1,6 mm, det enligt lag minsta tillåtna mönsterdjupet för både sommar- och vinterdäck. Vi rekommenderar att byta till nya däck när vinterdäcken når ett mönsterdjup på 4 mm och sommardäcken når ett mönsterdjup på 3 mm.

Däckstomme

Moderna däck är tillverkade av många olika material och komponenter. Om man tittar på däcket schematiskt, finns ett yttre hölje – slitbanan och däcksidan – och underkonstruktionen, stommen. Stommens komponenter kan omfatta lager av stål och/eller textilband, den inre linern (för att göra slanglösa däck lufttäta), sidoväggar, apexer, däckfotskärna (håller däcket på fälgen) och däckfotsförstärkning.

Däckstorlek

I Tyskland anges den godkända däckstorleken på fordonets registreringsbevis i punkterna 20-23. Ytterligare däckstorlek och särskilda rekommendationer (begränsningar för vissa däcktillverkare och slitbanemönster) kan också anges i punkt 33. I Tyskland anges inte alla tillgängliga däckstorlekar i dokumentationen över nytt fordon. Fordon som är registrerade i Tyskland efter 1 oktober 2005 utfärdas med en ny typ av dokumentation. Zulassungsbescheinigung I (registreringsbevis I) utfärdas i stället för den tidigare typen av fordonsbevis. Det nya fordonsbeviset innehåller inte all den information som angavs i det gamla registreringsbeviset. Information gällande däck och fälgar finns inte längre med på registreringsbeviset. Det nya registreringsbeviset I kommer i framtiden endast att ange tillgänglig däckstorlek utan att ge information om fälgar. Alternativa hjulkombinationer ingår inte längre. Observera: storlek på det däck som monterats på bilen är inte alltid samma som anges i registreringsbeviset. Våra specialiståterförsäljare kan ge dig råd om vilka däck- och fälgkombinationer som är möjliga för just ditt fordon.

Däcktrycksmätare

En däcktrycksmätare används för att mäta trycket i däcken på en bil. Eftersom däck klassas för specifika belastningar vid vissa tryck, är det viktigt att hålla ett optimalt däcktryck. Den optimala däcktrycksklassningen gäller kalla däck, vilket betyder innan däcket har körts under dagen och innan det har värmts upp, vilket ändrar det inre trycket på däcket då gaserna i däcket expanderar.

DOT-serienummer

Symbolen DOT intygar att däcktillverkaren lever upp till säkerhetsstandarderna för däck som USA:s Department of Transportation har satt upp. DOT-serienumret finns på däckets lägre däcksida och endast på en sida. Nedan ges en beskrivning av serienumret. Från och med år 2000 anger 4 siffror tillverkningsdatum – de 2 första siffrorna anger vecka och de 2 sista siffrorna anger tillverkningsår. Före år 2000 angav 3 siffror tillverkningsdatumet – de 2 första siffrorna angav vecka och den sista siffran angav tillverkningsår. För att identifiera däck som tillverkades på 1990-talet, finns en decenniesymbol (en triangel på sidan) i slutet av DOT-serienumret.

Till exempel: DOT NJ HR 2AE2 529 529 = datum för tillverkaren, exempel: 529 (52:a veckan år 1999) eller 5200 (52:a veckan år 2000). 2AE2 = däckets typkod (kodning för däcktyp valfritt för tillverkaren). HR = kodnummer för däckstorlek. NJ = tillverkarens fabriksidentifikationskod. DOT = referenssymbol (intygar att däcktillverkaren lever upp till säkerhetsstandarderna för däck som USA:s Department of Transportation har satt upp).

Dubbdäck

Användning av dubbdäck har varit föremål för nya förordningar i Skandinavien sedan 2014. För att kunna klassificera däck i tre kategorier beroende på dess belastningsindex, måste ett fordon med dubbdäck köra över specifika granitplattor 400 gånger med 100 km/h. Dubben har vägts innan och slitaget på dubbarna bestäms före och efter varje provkörning. Däcken blir godkända om testvärdena hamnar inom de föreskrivna gränsvärdena. Lagstiftarna vill förhindra att dubbdäcken orsakar onödigt slitage på vägarna. Dessa däck sticker ut på grund av dess mer robusta slitbanedesign och framför allt på grund av dess dubbar. De ger maximalt grepp vid extremt låga temperaturer och på isiga och snötäckta vägar. Bestämmelserna om dubbar är dock mycket stränga: dubbarna får inte sticka ut mer än 1,2 mm från slitbanan, annars skulle de brytas av, och deras vikt är begränsad till 1,2 gram.

EU-märkning för däck

Från och med november 2012 blev en standardmärkning för däck obligatorisk i Europa. EU-märkningen för däck är baserad på 3 kriterier och ger information om ett däcks miljö- och säkerhetsegenskaper i syfte att öka trafiksäkerheten och minska bränsleförbrukningen.

Däckmärkningen gäller för däck till bilar, stadsjeepar, skåpbilar och lastbilar. Däckmärkningen har endast begränsad betydelse för vinterdäck, då vinteregenskaperna inte visas.

Däckmärkningen gäller inte regummerade däck eller däck som inte är tillåtna på allmän väg som till exempel racing-däck, reservdäck och däck för veteranbilar eller äldre bilar.
Däcktester utförda av biltidskrifter fortsätter att vara en viktig informationskälla för konsumenten, eftersom de testar upp till 11 säkerhetsrelaterade produktegenskaper i stället för de 3 kriterierna som anges på märkningen.

Förstärkta däck eller XL-däck (extralast)

Förstärkta eller XL-däck (extralast) är däck med extra förstärkning. De klarar högre laster än ett däck av samma storlek. Förstärkta däck har markerats med bokstäverna ”RF” på däcksidan och extralastdäck har markerats med bokstäverna ”XL”. Förstärkta däck och XL-däck kräver högre lufttryck jämfört med vanliga däck.

Förvaring av däck

Däck ska förvaras på en torr, sval plats, avskilt från solljus och ozonkällor som elektriska motorer. Om du måste förvara icke-uppumpade däck (på varandra), se då till att inte stapla för många ovanpå varandra. För mycket vikt kan skada det undre däcket. Försäkra dig även om att luft cirkulerar runt alla sidor av däcken, inklusive under, för att förhindra fuktskador. Om du förvarar däck utomhus, skydda dem med ett ogenomskinligt och vattentätt överdrag och lyft upp dem från marken. Förvara inte däcken på eller över svart asfalt eller andra värmeabsorberande eller reflekterande ytor, till exempel snötäckt mark eller sand. Lösningsmedel, bränslen, smörjmedel och kemikalier får inte komma i kontakt med däcken. Reservhjulshållaren på ditt fordon är inte avsedda att användas för långtidslagring av däck. Om ditt fordon har ett reservhjul av full storlek (samma storlek och typ av däck som rekommenderas för användning av fordonstillverkaren, ej tillfälliga reservhjul), bör det ingå i däckrotationsmönstret.

tyre storage
Grepp

Greppet avser hur mycket dragkraft ett däck har på vägen. Däckets yta "biter sig fast" i marken för att säkerställa stabilitet och inbromsningsegenskaper. Materialets egenskaper, slitbanans struktur och korrekt lufttryck i däcket är de viktigaste faktorerna för att uppnå det nödvändiga greppet. Å ena sidan, måste gummiblandningen vara mjuk nog att anpassa sig till ojämnheter på asfalt på mikronivå; och å andra sidan, måste strukturen på slitbanan (torkare på sommardäck och lameller på vinterdäck) förhindra att däcket glider i regn eller snö. Höga hastigheter och våta förhållanden ökar risken för att däcket förlorar greppet. Av denna anledning är däckets greppegenskaper på våt vägbana ofta den avgörande faktorn när det gäller att skilja storsäljare från undermåliga produkter i tester för sommardäck.

Hastighetssymbol

Hastigheten för däck anges med en hastighetssymbol som visas på sidan av däcket. Även om ett däck har markerats för hastighet, rekommenderar inte däcktillverkare att ett fordon körs på ett osäkert eller på ett olagligt sätt. Hastighetsmarkering på däck innebär dessutom inte att ett fordon kan köras säkert på högsta hastighet för vilket däcket har markerats, i synnerhet inte under ogynnsamma väg- och väderförhållanden eller om fordonet har ovanliga egenskaper.

Hastighetsmarkeringen är baserad på laboratorietester som avser prestanda på vägen, och denna markering är inte tillämplig om däcken har för lågt lufttryck eller om de är överbelastade, slitna, skadade eller har ändrats.

speed symbol
Hjulinställning

Hjuljustering kan vara nödvändigt om fordonet drar till höger eller vänster när ratten är i positionen rakt fram. Ojämnt däckslitage är en annan indikator på att hjulinställningen bör justeras.

Kedja

Ibland kan även moderna vinterdäck inte räcka till vid enorma mängder snö och brant lutning. I dessa situationer krävs förutom dragkraft, kontroll i sidled och tillförlitlig bromsning även däckkedjor. För att vara förberedd, rekommenderas att du kontrollerar kedjorna i en s.k. ”torrkörning”. Snökedjor måste sättas på drivhjulen. Observera även att en maximal tillåten hastighet finns. Med vissa lågprofildäck, kan det minskade utrymmet mellan däck och hjulhus lämna för litet utrymme för att få plats med snökedjor.

Kilometerantal

För att optimera däckens körsträcka, bör du regelbundet kontrollera lufttrycket och slitbanans djup, inspektera om det finns skador på däcket, säkerställa att däcken är korrekt monterade samt observera följande: däcken på drivaxeln är föremål för tyngre slitage än de frirullande däcken. Av denna anledning bör däcken roteras enligt fordonstillverkarens rekommendationer för att säkerställa jämnt slitage och minimera onödiga underhållskostnader på fordonet. Du bör alltid balansera däcken när du monterar sommar- eller vinterdäck efter längre förvaring. Detta för att säkerställa bekväm körning och för att förhindra att fordonets chassidelar påverkas (se balansering).

Kväve

Kväve är en inert (icke brännbar) gas - i princip torr luft där syret har plockats bort. Luft innehåller ca 78 % kväve. Eftersom kväve inte är brännbart används det ofta till väldigt speciella däck och/eller i krävande miljöer. Dessa däckservice-program omfattar vanligtvis användning inom luftfart, gruvarbete samt kommersiell eller tung användning. Kväve används även ofta inom professionell motorsport med mycket höga hastigheter. Torr kvävgas används i detta avseende för att minska däckets tryckförändringar, där även små skillnader i trycket kan påverka fordonshanteringen vid de yttersta prestandagränserna. Vid användning av vardagliga däck för normalkonsumenter finns det inget behov av att fylla däcken med kväve. Kväve skadar dock inte däcken, och bidrar marginellt till mindre tryckförlust på grund av genomträngning. Kväve kommer å andra sidan inte att förhindra total tryckförlust som orsakas av punktering, läckor på grund av skador på däck eller fälg samt andra mekaniska läckor. Användning av kväve kan inte ensamt ersätta vikten av att regelbundet kontrollera däckens lufttryck. Om däcktrycket ligger under det tryck som anges på fordonsskylten, måste däcket fyllas med luft igen – med antingen luft eller kväve – till korrekt däcktryck. Använd inte däcken när trycket är för lågt eller om fordonet har för hög last.

Lameller

Däckens slitbana har små slitsar som kallas för lameller. Lamellerna kan öppna och stänga sig, och optimerar på så sätt dragkraften och bromskraften på vägen (kantgreppeffekt). Lameller är viktigast för vinterdäck, och garanterar bättre grepp vid snöslask, is och våta väglag.

Lastningsindex eller lastningsintervall

Dessa symboler finns på däcksidan och de anger däckets lastkapacitet.

load index and speed symbol
Lufttryck

Däcktryck spelar en viktig roll vad gäller dina däcks livslängd och säkerhetsprestanda: vid för högt eller för lågt lufttryck minskar däckets grepp, orsakar överdrivet eller ojämnt slitage på slitbanan och skada vid hantering. Om lufttrycket är otillräckligt jämfört med den last som transporteras, ökar däcktemperaturen, och detta kan resultera i strukturella skador på däcket samt även däckhaveri. Eftersom 50 % av alla personbilar kör på däck med fel lufttryck, reduceras däckets livslängd betydligt.* De positiva effekterna av korrekt däcktryck i förhållande till tillverkarens rekommendation är att det är bränsleekonomiskt, köregenskaperna förbättras och däckets livslängd förlängs. För att hitta rätt däcktryck för ditt fordon, se fordonets instruktionsbok, tanklock, bildörr eller handskfack. Du bör kontrollera lufttrycket varannan vecka och justera vid behov. Glöm inte att kontrollera reservdäck eller akut/tillfälligt reservdäck. Observera även fordonstillverkarens kompletterande information gällande akut/tillfälligt reservdäck.

 

*Däcktryck i förhållande till fordonstillverkarens rekommendationer.

M+S-symbol

"Snödäck" innebär ett däck vars slitbanemönster, gummiblandning eller struktur är främst utformad för att även under snöförhållanden uppnå en prestanda som är bättre än ett vanligt däck när det gäller grepp och förmågan att påverka eller bibehålla fordonets rörelse.

Mjuka blandningar

Dessa blandningar är särskilt flexibla vid låga temperaturer och är mycket lämpliga för resor genom Skandinavien, Ryssland och Baltikum. Däcken överför drivkraften mycket säkert även vid låga temperaturer på snötäckta och isiga ytor. Andelen naturgummi i mjuka blandningar är betydligt högre än i normala vinterdäck. Tack vare detta blir de, även vid extrema förhållanden, lika flexibla och de ger lika bra grepp och dragförmåga som däck med dubbar. Detta tillvägagångssätt gör dubbar överflödiga eftersom man nu kan använda däcken där dubbar skulle hjälpa mindre bra. Detta gäller främst på alla vägar som är fria från snö och is som de t.ex. oftast är på kusten i södra Norge.

Montering av däck på fälg

Inga fordonsförare bör idag montera sina däck på fälgarna själv. Felaktig montering (t.ex. med skruvdragare eller liknande verktyg) kan skada däckfoten eller till och med orsaka att däckfotstrådarna bryts. Även om inga yttre skador kan ses direkt kan körsäkerheten drastiskt försämras. I värsta fall kan ett däck explodera och leda till totalt däckhaveri. Ett däck måste också balanseras för att säkerställa optimala köregenskaper. Denna process kräver speciell teknisk utrustning.

Off-road-däck

Off-road-däck är däck som är särskilt utformade för användning på icke-belagda vägar. De har en relativt knottrig slitbana för att behålla sitt grepp i lerig och sandig terräng. Terrängfordon och SUV:ar (sport utility-fordon) är oftast försedda med däck med tungt slitbanemönster.

Överbelastning av däck

Överbelastning av däck (hög hastighet eller för tung last) har samma kritiska påverkan som för lågt lufttryck och kan orsaka irreparabla skador på däcket.
Undvik att lasta fordonet för tungt. Om du tänker köra med maximal last/hög hastighet, anpassa ditt lufttryck enligt tillverkarens rekommendationer.

Radialdäck

Radialdäck har band som går över däcket nästan vinkelrätt mot däckfoten. Radialdäck har bandskikt, som läggas diagonalt under slitbanan för att stabilisera och stärka slitbanan och för att öka flexibiliteten i däcksidan. Genom att begränsa slitbanans rörelse vid kontakt med vägen, ökar bandskiktet slitbanans livslängd och dragkraft samt förbättrar även körningen.

Reservdäck

Reservdäck är utformade för att bära samma last som ditt fordons standarddäck och kan tillämpas på alla positioner. Säkerställ att däcket har rätt lufttryck som anges på däcksidan. Ett reservdäck kräver högre lufttryck än ett däck i standard-storlek. Se informationen på däckets sida för korrekt användning. Med sådana däck, kan ett fordon köras tills det är möjligt att reparera eller ersätta det skadade däcket. Se till att ditt standarddäck repareras eller ersätts så snart som möjligt, och placera sedan det tillfälliga reservdäcket i förvaringsutrymmet för att på så sätt förlänga slitbanans livslängd. Reservdäck kan slitas ned till slitbanans slitageindikatorer precis som ditt standarddäck. Vid en sådan tidpunkt, måste däcket ersättas.

Rotation

Se instruktionsboken för rekommenderat rotationsmönster och -intervall för ditt fordon. Du bör rotera dina däck var 10 000 - 13 000 km (6 000 - 8 000 miles) eller tidigare om du börjar se ojämnt slitage. Syftet med regelbunden rotation är att uppnå mer enhetligt slitbanansslitage på bilens alla däck. Om däcken börjar slitas ojämnt bör du be en verkstad kontrollera att inställningen är korrekt eller om det finns andra mekaniska fel innan rotationen. Detta gäller för både framhjulsdrivna och bakhjulsdrivna fordon. Reservdäck i full storlek bör ingå i rotationsmönstret för ditt fordon. Kompakta reservdäck (tillfälliga reservdäck) bör inte ingå i rotationsmönstret.

Rotationsriktningen

På standarddäck med symmetriskt slitbanemönster, spelar det ingen roll åt vilket håll däcket monteras på fälgen eller i vilken position det är monterat på bilen. Men vissa däcktillverkare har börjat tillverka däck med särskild rotationsriktning för att förbättra greppet på våt vägbana och minska buller. Rotationsriktningen är markerad på sidan av däcket med en pil. Denna sida av däcket måste vara på utsidan, och däcket måste rulla framåt i den riktning som pilen visar för optimal däckprestanda. Ett antal däck med asymmetriska slitbanemönster finns nu också. Dessa däck har inte någon särskild rotationsriktning.

Rullmotstånd

Rullmotstånd avser den dragkraft som krävs för att sätta ett fritt rullande däck i rörelse. Däck är inte stela, utan flexibla. Vid körning komprimeras och böjs däcken – och denna böjning absorberar energi och förvandlar den till värme. För att minska rullmotståndet använder tillverkarna speciella gummiblandningar. All minskning i däckets rullmotstånd bidrar till att minska bränsleförbrukningen. Eftersom rullmotstånd också ökar med lågt tryck, är det fördelaktigt att kontrollera däcktrycket regelbundet.

Slitbana

Slitbanan är den del av däcket som har spårmönster som är i kontakt med vägen. Slitbanan är särskilt utformad för att tillhandahålla dragkraft vid inbromsning, start, kurvtagning och ge långvarigt slitage.

Slitbanans djup

Det uppmätta avståndet från slitbanans yta till botten av de viktigaste spåren från slitbanans slitageindikatorer. Den uttrycks oftast i millimeter.

Sommardäck

Sommardäck är speciellt utvecklade däck för användning vid höga temperaturer. Deras materiella sammansättning uppnår betydligt bättre prestanda i fråga om bränsleförbrukning, slitage och körprestanda i varma temperaturer jämfört med vinterdäck. Deras slitbana är också optimerad för körning i både torra och fuktiga förhållanden. "Torkningseffekten" de ger garanterar korta bromssträckor och hög körstabilitet även på våta vägar.

Storleksangivelse på däcken

När det gäller ett 185/65R14-däck betyder siffrorna följande: 185 = däckets bredd i millimeter; 65 = förhållandet mellan höjd och bredd i procent; R = radial konstruktion; 14 = fälgens diameter i tum.

Symbol Snöflinga-på-fjället (alpin symbol)

Den alpina symbolen anger vinterdäck enligt UNECE:s föreskrifter (gäller i EU och vissa andra länder) och däckföreskrifter i USA och Kanada. Snöprestandan av dessa vinterdäck måste testas i objektiva test och uppfylla eller överskrida de definierade gränserna. Dessa däck ger hög prestanda med hänsyn till säkerhet och kontroll på snö, på isiga väga och vid låga temperaturer i allmänhet.

Temperaturpåverkan

Ett däcks livslängd beror på både på hur däcket förvarats och hur däcket körts under hela dess livslängd (dvs. belastning, hastighet, lufttryck, skador vid körning, miljö-påverkan, etc.). Eftersom driftförhållanden och däckunderhåll kan variera kraftigt, är det inte möjligt att exakt förutsäga livslängden på varje specifikt däck.

Det kan hända att däckets livslängd påverkas dubbelt av höga temperaturer:

(i)              Påverkan av mycket höga temperaturer sker vanligtvis endast under korta tidsperioder. Sådana topptemperaturer uppnås vanligtvis vid höga hastigheter. Däckets förmåga att motstå värme och/eller avleda värme har kontrollerats och utvärderats av däcktillverkaren och detta anges på däckets hastighetssymbol som finns angivet på däcksidan som en del av dess servicebeskrivning.

(ii)             Påverkan vid tid-/temperaturexponering. Ju längre ett däck har utsätts för höga temperaturer, desto mer sannolikt är det att skadliga förändringar kommer att uppstå vad gäller material och egenskaper. Dessutom gäller att ju högre dessa temperaturer är desto snabbare kommer dessa förändringar att ske. Sådana förändringar kan minska däckets robusthet/förmåga att motstå slitage, vilket kan resultera i skador på däcket. Gislaved rekommenderar följande för däckförvaring: Undvik att förvara däck på platser med extrema temperaturer. Förvara däcken vid temperaturer som inte överstiger 35° C (95° F), och helst under 25° C (77° F). Däckets driftstemperatur kan vara högre. Ju längre ett däck utsätts för höga temperatur, desto kortare blir dess livslängd.

Gislaved rekommenderar att alla däck som tillverkats för mer än 10 år sedan tas ur bruk. Om däcket har varit föremål för hög temperaturexponering under lång tid, rekommenderar Gislaved också att däcket tas ur bruk tidigare. Om en kund är osäker på om ett däck ska tas ur bruk eller inte, bör det besiktigas av en utbildad däckspecialist så fort som möjligt. NHTSA (USA:s National Highway Traffic Administration) och ASTM (Association for Standardization of Testing Methods), har fastställt att om ett däck förvaras vid en temperatur på 65°C under vissa definierade hårda villkor under 5 veckor kan detta motsvara ett däck vars prestanda ändras i ett extremt varmt klimat under 4 till 6 år. En annan faktor som måste beaktas är påverkan vid extremt låga temperaturer. Mycket låga temperaturer (under – 30° C/– 22° F för sommar/högpresterande däck och under – 50° C/– 58° F för vinter/året runt-däck) kan leda till att däcken blir spröda. Därför bör däck i extremt låga temperaturer försiktigt värmas upp före användning.

Tillverkningsdatum

Ett däcks tillverkningsdatum anges på däckets sida i slutet av DOT-serienumret (se avsnittet om serienummer). Däcktillverkare använder ett standardsystem för identifiering: 4 siffror som anger tillverkningsvecka och -år. Till exempel visar siffrorna 0201 att däcket tillverkades den andra veckan år 2001.

Toe

Toe beskriver avståndet mellan däckens centrala linje på en axel. Toe-inställningen kan justeras på alla bilar. Eftersom de flesta hjul tenderar att luta utåt på grund av camber, har de flesta bilar ett svagt positivt toe-in. Detta innebär att hjulen är vinklade något mer inåt längst fram än bak. Om ditt fordon har en felaktig inställning kommer detta resultera i ojämnt slitage av däcken. Om du märker att däck slits ojämnt måste du kontrollera ditt fordons däckinställningar.

UHP-däck

UHP står för ultra-high performance, vilket innebär utomordentligt hög prestanda för mer säkerhet tack vare bredare däck. Tack vare större kontaktyta ger extremt högpresterande däck bättre grepp på vägen, bättre säkerhet och utmärkt hantering. De stora fördelarna med UHP-däck jämfört med standarddäck är kortare bromssträcka, ökad stabilitet i kurvtagning, exakt styrning, förbättrad belastning, sportigare körkomfort, förbättrat filbyte och snyggare utseende.

Varv per mile (RPM - revolutions per mile)

Antalet varv ett däck gör per mile, vid en viss belastning, hastighet och vid ett visst lufttryck. Kallas ibland varv per kilometer (RPK - revolutions per kilometre).

Vattenavvisning

Däckytans slitbanemönster utgör den negativa delen av slitbanan. När däcken rullar över en våt yta, samlar sig vattnet i slitbanans mönster och kan på så sätt kanaliseras bort. Effektiv vattenavisning är oerhört viktig för körsäkerheten och förhindrar uppkomsten av vattenplaning. Slitna eller släta slitbanor ökar risken för vattenplaning avsevärt.

Vattenplaning

Däckens kontaktyta med vägen reduceras när det är vatten på vägen. I extrema fall vattenplanar fordonet (glider) på vattnet, vilket drastiskt minskar din kontroll över fordonet. Däcken har ett särskilt slitbanemönster som säkerställer optimal dränering av vatten från slitbanans yta. Denna effekt minskar dock proportionellt när hastigheten ökar. Det mest effektiva skyddet är att anpassa körhastigheten till vädret.

Ventil

Ventilen som finns monterad på däcket säkerställer att däcket kan fyllas med luft. Korrekt ventil krävs för korrekt hjul-/däckmontering. Detta är återförsäljarens uppgift. Orsaken till en långsam förlust av lufttrycket kan vara en defekt ventil. Ventillocket bör alltid monteras på ventilen för att skydda ventilens mitt från smuts och fukt.

Ventillocket

Även om ventillocket är litet så har det en mycket viktig uppgift. Det skyddar det känsliga ventilinnehållet från damm, smuts och fukt. Om ventillocken förloras bör de ersättas omedelbart för att undvika dyra skador senare.

Vinterdäck

Vinterdäck är speciellt utformade däck för användning vid låga temperaturer och under vintriga förhållanden. Slitbanan har många lameller som garanterar tillräckligt grepp även på hala vägar. Materialblandningen är också mycket noga utvald för att hålla däcken elastiska även i kylan. Vid höga temperaturer blir gummit i vinterdäcken för mjukt, därför bör de inte användas under sommaren.

Enligt tysk lagstiftning (trafikverkets förordning eller StVZO) ska vinterdäck märkas med M+S-symbolen. Personer som vill ha ytterligare säkerhet med tanke på bra kör- och bromsningsegenskaper ska välja vinterdäck med symbolen med snöflingan. I Tyskland föreskrivs det inget specifikt datum när vinterdäck måste användas. I stället har förarna en skyldighet att byta till vinterdäck om körförhållandena kräver det. Under vintriga förhållanden (dvs. ishalka, packad snö, snöslask eller isiga vägar) tillåts endast fordon med M+S-däck på vägarna. De som inte kör i snö och is kan, i teorin, fortsätta använda sommardäck även under vintertid. Men eftersom sommardäck har materialblandningar som är speciellt utvecklade för varma förhållanden, är det extremt farligt med sommardäck på vintern och detta rekommenderas inte!

Gislaved. A brand of Continental.