Rätts- och dataskydd

(*Endast en översättning. Den enda bindande versionen av detta dokument är den tyska.)

 

Användning av webbplatser, produktansvar

Informationen på dessa webbplatser är inte bindande och tillhandahålls endast i informationssyfte. Den är endast av informativ karaktär och utgör inga erbjudanden såsom definierat i gällande lagbestämmelser. Mer detaljerad information och avtalsvillkor kan erhållas från den aktuella auktoriserade återförsäljaren. Ett avtal kan inte uppstå för de varor som presenteras utifrån den information som finns på webbplatsen.

Informationen på dessa webbplatser och produkterna och tjänsterna som beskrivs på dessa kan när som helst komma att ändras eller uppdateras av Continental AG utan föregående meddelande. Såvida inte annat anges innehåller Continental AG:s webbplatser inga som helst garantier eller uppgifter om egenskaper som medför ett ansvar för Continental AG, vare sig uttryckligen eller implicit, inklusive med avseende på den aktuella informationens giltighet, korrekthet, fullständighet eller kvalitet.

Continental AG tar inget ansvar i samband med dess webbplatser. Ansvar för eventuella direkta eller indirekta förluster/skador, skadeståndsanspråk och/eller följdskador oavsett typ och rättslig grund till följd av att du besöker eller använder webbplatserna, i synnerhet om din datorutrustning skulle infekteras med virus, är härmed uteslutet.

Förekomsten och fullgörandet av skyldigheter och Continental AG:s ansvar för Continentals produkter och tjänster regleras enbart av respektive avtal som har ingåtts för dessa tillsammans med den aktuella versionen av Continental AG:s standardvillkor som är tillämpliga i respektive fall.

 

Registrering och behandling av data

Continental AG lagrar endast personuppgifter om användarna av dess webbplatser om dessa har gett sitt medgivande till detta. De enda uppgifter som lagras är datum och tidpunkt för besöket, vilka webbplatser som har besökts, namnet på den aktuella Internetleverantören och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till Continentals webbplatser. Continental AG använder denna information för att mäta aktiviteten på webbplatsen, för framtagning av statistik samt för att förbättra de tjänster och den information som tillhandahålls via webbplatserna. Användarens personuppgifter används endast för behandling av förfrågningar, förutsatt att användaren har gett sitt medgivande till användningen av dessa för ett visst syfte, i enlighet med respektive dataskyddslagstiftning. Continental AG har infört globala, enhetliga och interna dataskyddslagar (bindande företagsregler) baserat på lagkraven, som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

 

Cookies

När du besöker vår webbplats kan information komma att lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att optimera webbplatsens utformning. Du kan välja att inte acceptera dessa cookies i inställningarna för din webbläsare. Observera att detta kan innebära att du inte har tillgång till ett antal funktioner.

 

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig. Du har även rätt att göra rättelser i uppgifter samt att spärra eller radera uppgifter. Om du har några frågor angående detta, vänligen kontakta vår dataskyddsavdelning på e-postadress: dataprotection@conti.de. Om du öppnar sidor eller filer på våra webbplatser där du ombeds uppge personliga uppgifter vill vi göra dig uppmärksam på att dessa uppgifter överförs via nätet i okrypterat format, och att det därmed finns en risk att de hamnar i händerna på icke auktoriserad tredje part som skulle kunna manipulera dessa.

 

Länkar till andra webbplatser

Länkar till webbplatser som drivs av tredje part tillhandahålls som en tilläggstjänst. Sådana webbplatser är helt oberoende och utom Continental AG:s kontroll. Continental AG ansvarar inte för innehållet på någon av dessa tredjepartswebbplatser som du får åtkomst till via Continental AG:s webbplatser, och vi tar därför inte något som helst ansvar för innehållet på dessa, deras kompatibilitet med dataskyddslagstiftningen eller användningen av sådana webbplatser.

 

Världsomspännande produkttillgänglighet

Denna webbplats kan innehålla information om Continental-produkter som ännu inte finns tillgängliga i ditt land. Förekomst av sådan information på denna webbplats implicerar inte en avsikt från Continental AG:s sida att tillkännage att produkten kommer att göras tillgänglig över hela världen. Kontakta din Continental-återförsäljare eller -representant för mer information om framtida planer för produkter som ännu inte är tillgängliga för dig.

 

Varumärken och copyright

Varumärken och logotyperna (”varumärken”) som visas på dessa webbplatser tillhör Continental AG eller dess dotterbolag. Informationen på dessa webbplatser ska inte tolkas som att vi beviljar licenser eller ger vårt tillstånd till att varumärkena används. För detta krävs skriftligt tillstånd från Continental AG. Obehörig användning av dessa varumärken är strängt förbjuden. Continental AG kommer att hävda sina immateriella rättigheter världen över i enlighet med gällande lagstiftning i respektive fall.

Copyright © 2010 Continental AG. Med ensamrätt. All text, bilder, grafik, animeringar, videor, musik, ljudklipp och annat material på dessa webbplatser är copyrightskyddat eller omfattas av andra immateriella rättigheter tillhörande Continental AG och dess dotterbolag. Continental AG äger upphovsrätten till urvalet, samordningen och presentationen av materialet på denna webbplats. Detta material får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution. Det får inte heller modifieras eller användas på andra webbplatser.

  

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs. textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som cookien genererar om din användning av dessa webbplatser överförs i regel till en Google-server i USA, där den lagras.

Om anonymisering av IP-adressen emellertid har aktiverats på denna webbplats kommer din IP-adress först att trunkeras av Google i Europeiska unionens medlemsländer eller i andra länder som är anslutna till den Europeiska frihandelssammanslutningen. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och lagras där. Denna webbplats använder sig av aktiv IP-anonymisering. På begäran av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att analysera hur du använder webbplatsen och sammanställer rapporter om aktiviteter på webbplatsen, samt tillhandahåller ytterligare tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och Internet till webbplatsoperatören.

IP-adressen som överförs av din webbläsare med hjälp av Google Analytics kommer inte att samköras med andra data från Google. Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ändra dina webbläsarinställningar. Vi vill dock betona att om du gör detta kommer du eventuellt inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan även förhindra att Google samlar in och behandlar data som genereras av cookien som rör din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) genom att hämta och installera insticksprogrammet under följande länk:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Användning av sociala medier-insticksprogram

På vår webbplats använder vi oss av insticksprogram från diverse sociala nätverk. Ett sociala medier-insticksprogram är en knapp som kan användas för att dela och kommunicera information på vår webbplats med andra användare av det aktuella sociala nätverket.

Vi använder oss av följande sociala medier-insticksprogram på vår webbplats:

 

Facebook

Detta insticksprogram drivs av Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Operatören av den svenska webbplatsen facebook.se är Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland. Du känner igen insticksprogrammen på att de har Facebook-logotypen. Här kan du läsa om Facebooks sekretesspolicy.

 

YouTube

Detta insticksprogram drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Insticksprogrammet känns igen på YouTube-logotypen. Här kan du läsa om YouTubes sekretesspolicy.

Nätverken ansvarar för utformningen och innehållet i insticksprogrammen för webbläsaren. Programmen integreras automatiskt med webbplatsen.

Om du besöker någon av våra webbplatser med ett av dessa insticksprogram kommer Internet Explorer automatiskt att skapa en länk till servern för det aktuella nätverket, oavsett om du använder insticksprogrammet eller inte. Information om att du har besökt webbplatsen delas via denna länk.

Av sekretesskäl är knapparna till en början inaktiverade och ett meddelande visas bredvid dem. Genom att klicka på meddelandet ger du ditt samtycke till kommunikation med de sociala nätverken och knapparna aktiveras. Det är först då som en länk skapas till nätverken.

Om du är inloggad på ett socialt nätverk samtidigt som du besöker vår webbplats kommer datan som överförs att kopplas till ditt användarkonto. Detta gäller även om du interagerar via ett insticksprogram. Om du inte vill att ett nätverk ska länka information till ditt användarkonto på det här sättet, rekommenderar vi att du loggar ut från nätverket i fråga innan du klickar på meddelandet.

Även om du inte är medlem i något socialt nätverk kan dina uppgifter komma att sparas av det sociala nätverket när du klickar på meddelandet.

Gislaved. A brand of Continental.