Dataskyddsmeddelande

Continental Däck Sverige AB behandlar dina data i samband med din användning av webbplatser gislaveddack.se i enlighet med gällande lagstiftning.


1. Allmänna 
personuppgifter som du anger samlas in, bearbetas och används av Continental Däck Sverige AB för syftet med genomförandet av kontraktet inom ramen för din användning av webbplatser gislaveddack.se. I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna vidarebefordras till de företag som är anknutna till Continental Däck Sverige AB i enlighet med avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande företagsregler.
Om så är tillåtet och/eller föreskrivet enligt lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik).
Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).
Genom att säkerställa tillhandahållandet av webbplatser gislaveddack.se (t.ex. teknisk support) överför vi data till vår tjänsteleverantör. Tjänsteleverantörens

- Materna GmbH, Voßkuhle 37, 44141 Dortmund, Germany

- ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation, Köpenicker Str. 9, 10997 Berlin, Germany and

- mmpro film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Germany.

Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH samlar in och behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra kontraktet (på grundval av ett Databehandlingsavtal eller, om Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH är baserad utanför EU, på grundval av EU:s standardklausuler för kontrakt.  

 

I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.


2. Insamling och bearbetning av data

Continental Däck Sverige AB lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av dess webbplatser tjänster gislaveddack.se om samtycke till detta har lämnats. Den enda data som lagras är data relaterad till datumet och tiden för besöket, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till Continentals webbplatser. IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. Continental Däck Sverige AB använder denna information för att mäta webbplatsaktiviteten, för att producera statistik och för att förbättra de tjänster och information som tillhandahålls via webbplatserna.


Personliga användardata används enbart för att behandla förfrågningar inom ramen för det godkännande som beviljats eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna Dataskyddsregler (Bindande företagsregler) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

Continental Däck Sverige AB lagrar data som anges på webbplatser eller data som tillhandahålls för processen, såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefon. Detta görs endast för att möjliggöra personlig kommunikation med dig. Uppgifterna lagras och/eller används enbart för att behandla din förfrågan/undran/deltagande i tävlingen. Dina data raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för behållande av uppgifter.


3. Uppgiftslämnarens rättigheter

3.1 Observera att du som registrerad enligt EU:s allmänna Databeskrivningsförordning (General Data Protection Regulation, EU:s GDPR) har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:

 

Informationsrättigheter enligt artikel 13 och artikel 14 EU:s GDPR

Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 i EU:s GDPR-rätt
Rätt till dataöverförbarhet enligt artikel 20 i EU:s GDPR

 

Om du har frågor om detta, kontakta vår datatillsynsman via e-post på: dataprotection@conti.de


3.2 I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning/lagring och användning av dina personuppgifter när som helst. Samtycke måste återkallas genom att skriva till Continental Däck Sverige AB, Banehagsgatan 22, 414 51 Göteborg, Sverige eller skicka ett e-postmeddelande till matthias.albrektsson@conti.de.

 

3.3 Du kan alltid kontakta våra dataskyddsansvariga skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga. 

4. Skydd av lagrad data

Vårt företag och Materna GmbH, ]init[ Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation and mmpro film- und medienproduktion GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett från manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken. Data som är okrypterad kan eventuellt ses av tredje parter. Av detta skäl vill vi påpeka att säker överföring inte kan garanteras när det gäller dataöverföring via Internet (t.ex. via e-post). Känsliga data ska därför heller inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du får tillgång till sidor och filer och sedan uppmanas att ange personuppgifter, var vänlig notera att överföringen av sådan data via Internet kanske inte är säker och att det finns risk för att den kan ses och manipuleras av obehöriga personer.

 

5. Cookies 

När du besöker vår webbplats/använder våra verktyg/tjänster kan informationen lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa webbplatsernas drift. Andra cookies (till exempel relaterade till webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Policy för cookies). Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte kan använda flera funktioner på den här webbplatsen/i det här verktyget/tjänsterna om du gör det.  


6. Webtrends Infinity

Den här webbplatsen använder Webtrends Infinity, ett webbanalysverktyg från Webtrends Inc. (hädanefter kallat ”Webtrends”). Webtrends använder en cookie på vår webbplats vilken endast skapas baserat på ditt samtycke.


Den enda data som lagras är relaterad till besökets datum och tidpunkt, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats via vilken du fick åtkomst till Continentals webbplatser. Din IP-adress överförs anonymt och används bara för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. Det är således inte möjligt att när som helst bestämma identiteten hos en enskild webbplatsbesökare.

 

7.  Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, vilka är textfiler som lagras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som cookien skapar om din användning av dessa webbplatser kommer att överföras till och lagras på en Google-server i USA.

Vid aktivering av IP-adress anonymisering kommer Google att kort av/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för Europeiska unionens medlemsstater och för andra parter inom Avtalet för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Den här webbplatsen använder aktiv IP-anonymisering. Å webbplatsens vägnar använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsleverantören och tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsleverantören.

Google kommer inte att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Cookies på vår webbplats används endast på grundval av ditt samtycke. Vidare kan du förhindra att cookies sparas permanent genom att göra lämpliga ändringar i dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Vidare kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program som finns tillgängligt på: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Dessutom använder denna webbplats följande Google Analytics-funktioner för displayannonsering, som också implementeras via cookies:

  • Google Analytics demografi- och intresserapportering
  • Visningsrapporter i Google Display-nätverket
  • Remarketing

Dessa rapporteringsfunktioner gör det möjligt för oss att använda och utvärdera Googles intressebaserade annonseringsdata och besöksdata från tredje part i Google Analytics. Informationen omfattar uppgifter som ålder, kön och intressen. Demografiska data kan inte tillskrivas någon specifik person.

Remarketing med Google Analytics för onlineannonsering: Våra annonser visas på webbplatser som tillhör tredje part (inklusive Google). Vi och tredje part (inklusive Google) delar förstapartscookies (som Google Analytics-cookies) och tredjepartscookies (som DoubleClick-cookies) för att visa annonser baserat på tidigare besök av en användare på vår webbplats för att anpassa och optimera.

De cookies som krävs för visning av Google Analytics-annonser anges också på vår webbplats endast med ditt medgivande. Dessutom kan du permanent förhindra lagring av cookies genom att du ställer in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta; vi vill dock påpeka att om du gör detta kommer du eventuellt inte att längre att ha tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Du kan också välja bort visning av Google Analytics-annonser direkt från Google och anpassa dina annonser på Google Display-nätverket genom att besöka annonsinställningarna på https://www.google.com/settings/ads


8. Dela i sociala nätverk:

Om du använder funktionen ”Dela” på vår hemsida så överförs inga personuppgifter till respektive sociala mediatjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på webbplatsen så har vi inget ansvar för innehållet och omfattningen av de data som samlas in av dessa nätverk. Villkoren för användning och sekretesspolicys för respektive sociala nätverk gäller i detta avseende.

 

9.  iFraming: 

Vi bäddar in videor med hjälp av iFraming på vår webbplats. Externt innehåll från webbplatser från tredje part kan integreras och visas i definierade områden på vår webbplats med hjälp av iFraming

 

Videor från följande tredjepartswebbplats är inbäddade på vår hemsida:


YouTube:
Den här webbplatsen från vilken videor är inbäddade med hjälp av iFraming drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Då du klickar på videon kommer den att markeras med YouTubes logotyp. Du kan hitta YouTubes Dataskyddsmeddelande [här].

Om du besöker en av våra webbplatser med inbäddade videoklipp kommer Internet Explorer inte att skapa en länk till servern i lämpligt nätverk automatiskt. Genom att klicka på den inbäddade videon ger du ditt samtycke till kommunikation med den ovannämnda webbplatsen och webbplatsens placering av cookies. Genom att klicka på den inbäddade videon skickas informationen om att du besökte vår webbplats automatiskt till ovannämnda webbplatsoperatör och ovannämnda webbplats kommer att placera ut cookies.

Om du är inloggad på den ovannämnda webbplatsen och besöker vår webbplats kommer de data som överförs att kopplas till ditt användarkonto. Om du vill förhindra att ett nätverk kopplar information med ditt användarkonto på det här sättet så ska du logga ut från respektive nätverk innan du klickar på respektive video.

Även om du inte är registrerad som medlem av ovannämnda webbplats, eller om du inte är inloggad för närvarande, kan dina data lagras av operatören på den ovannämnda webbplatsen efter att du klickat på respektive video. Vi kan inte påverka placeringen av tredjeparts-cookies, omfattningen och innehållet i de data som samlats in av ovannämnda webbplats eller hur dessa data används. För mer information, var god läs ovannämnda webbplats sekretesspolicys.

Related Topics
Gislaved. A brand of Continental.